Three new Minor Arcana Tarot Cards

Posted: 2013/05/27 in Books, Fan Art
Tags: , , , , , ,

Tre nya tarot kort av Cassandra Jean för två och tre ringar. Som två av ringar har vi Sebastian och Jace, avbildade som en sorts Yin & Yang, mörkt & ljust.

More Cassandra Jean Tarot cards starting off with Sebastian & Jace as two of Rings. They are depicted as kind of a Yin & Yang, dark versus light.

tumblr_mnc6oixsTJ1r3oy4vo1_500

Then we have small Emma and her dad John Carstair as three of rings. Below is a rejected picture showing Jem teaching Emma how to play the violin. It got confusing with a world were all TMI characters lived at once so it was replace by the Emma & John one.
tumblr_mndy0cw3Oy1r3oy4vo1_500

Som tre av Ringar har vi lilla Emma och hennes pappa John Carstair. Bilden nedan, där Jem lär Emma att spela fiol, blev inte använd eftersom det blir lätt förvirrande med en värld där alla The Mortal Instruments karaktärerna lever samtidigt.
03_Pentacles_Three1emmajem_zpsa9840a52

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s