The Shadowhunter’s Codex

Posted: 2013/10/14 in Books
Tags: , ,

Den 29:e Oktober kommer Cassandra Clare’s The Shadowhunter’s Codex ut. Det är den bok som omnämns i både TMI och TID serien, bla läser Tessa den ingående för att lära sig allt om skuggjägarna. Den kommer ut i två varianter där Special edition varianten har ett sammets omslag och guldkantade sidor samt färglagda illustrationer. Cassandra har även lagt upp en sida ur codexen med noteringar i sidorna. Dessa noteringar aär gjorde av Clary, Jace, Simon, Izzy & Alec mfl. Läsaren kommer att kunna urskilja vems handstil som är vems.

The Shadowhunter’s Codex will be out on the 29th of October. This book is mentioned in both TMI and TID, Tessa reads it thoroughly for instance. There will be two editions of the Codex, on regular and one Special edition. The difference between the two are a velvet cover slip, gold enfoiled edgings on all pages and colored illustrations for the Special edition. Cassandra posted a page from the codex with notes in the margins. These notes belongs to Clary,Jace, Simon, Izzy & Alec and others. The reader will get to know the characters handwriting to be able to tell them apart.

Codex front

Codex page

Codex picture
Illustration by/av Rebecca Guay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s