Late summer TMI/TID girls

Posted: 2013/10/17 in Fan Art
Tags: , , , , ,

Nu har vi även fått sensommar flickor illustrerade av Cassandra Jean. Det är Clary som drömmer om änglar och Tessa som drömmer om bra böcker (som jag då!)

Here are the two late summer girls by Cassandra Jean. Clary dreaming of angels and Tessa dreaming of good books (like me!).

Clary August

Clary is August/ Clary är Augusti

Tessa September

Tessa is September/ Tessa är September

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s