The December TMI/TID/TDA/THL calendar boys

Posted: 2013/10/22 in Books, Fan Art, Merchandise
Tags: , ,

Nu har Cassandra Jean äntligen ritat December månads kalender killar. Cassandra Clare tyckte att bilden var lite homoerotisk, men jag håller med CJ, det är väl bara ett snöbollskrig?

Finally Cassandra Jean has made December calendar boys.
Apperently Cassandra Clare thought is was a bit homoerotic but I tend to agree with CJ- it’s just a snowball fight.

Calendar boys December

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s